Gemeenteblad 2147, 19 september 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Boslaan 11

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CT
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

10 september 2018    Boslaan 11, 5691 CT – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.