Gemeenteblad 2149, 19 september 2018 - Verleende omgevingsvergunning Thorbeckelaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694CR
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

11 september 2018    Thorbeckelaan 2, 5694 CR – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.