Gemeenteblad 2150, 19 september 2018 - Verleende omgevingsvergunning Van Lennepstraat 7

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XH
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

12 september 2018    Van Lennepstraat 7, 5691 XH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.