Gemeenteblad 2151, 19 september 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Marijkestraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691TX
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

05 september 2018    Marijkestraat 2, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)