Gemeenteblad 2152, 19 september 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Verwerstraat 4

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694AZ
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

10 september 2018    Verwerstraat 4, 5694 AZ – asbestsanering (SLOPEN)