Gemeenteblad 2154, 19 september 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Nijnelseweg 29

Dit artikel is gearchiveerd op 31-10-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694SN
Publicatiedatum: 19-09-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

11 september 2018    Nijnselseweg 29, 5694 SN – asbestsanering (SLOPEN)