Gemeenteblad 2160, 26 september 2018 - Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 36

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CE
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

20 september 2018    Zandstraat 36, 5691 CE – plaatsen hekwerk met schuifpoort (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.