Gemeenteblad 2161, 26 september 2018 - Verlenging beslistermijn Raadhuisplein 2

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AM
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: Overig

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Raadhuisplein 2, 5691 AM – plaatsen reclame, besluit d.d. 04 november 2018