Gemeenteblad 2162, 26 september 2018 - Verlengde beslistermijn Libellenlaan 17

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WB
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: Overig

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Libellenlaan 17, 5692 WB  – bouwen woonhuis, besluit d.d. 19 november 2018