Gemeenteblad 2164, 26 september 2018 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom Breugel
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl