Gemeenteblad 2165, 26 september 2018 - Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”

Dit artikel is gearchiveerd op 07-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 26-09-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2018, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl