Gemeenteblad 2166, 28 septemer 2018 - Wijziging Verordening op het Burgerinitiatief gemeente Son en Breugel 2008

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-09-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt op 20 september 2018 de wijziging van artikel 4 van de Verordening op het Burgerinitiatief gemeente Son en Breugel 2008 en de wijziging van de toelichting bij dit artikel vast, met als inwerkingtredingsdatum 20 september 2018.