Gemeenteblad 2167, 3 oktober 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Kanaaldijk Zuid 3a

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NL
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

26 september 2018    Kanaaldijk Zuid 3a, 5691 NL – realiseren muziekschool (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.