Gemeenteblad 2168, 3 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning Parklaan 17

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EK
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

26 september 2018    Achtertuin Parklaan 17 5691 EK - kappen van 1 tulpenboom (Lidriodendron) (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.