Gemeenteblad 2169, 3 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning Couperusstraat 6

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691ZC
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

26 september 2018    Achtertuin Couperusstraat 6 5691 ZC - kappen van 1 grove den (Pinus Sylvestris) (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.