Gemeenteblad 2170, 3 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning Olen 5

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NP
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

27 september 2018    Olen 5, 5694 NP – herbouwen boerderij (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.