Gemeenteblad 2171, 3 oktober 2018 - Geweigerde omgevingsvergunning Zweerslaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GN
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

26 september 2018    Zweerslaan 9 5691 GN (KAPPEN)