Gemeenteblad 2172, 3 oktober 2018 - Kennisgeving melding activiteitenbesluit Ekkersrijt 3106

Dit artikel is gearchiveerd op 14-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CC
Publicatiedatum: 03-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Machinehandel Van Rooij B.V., voor het oprichten van een groothandel in grafische machines gelegen aan Ekkersrijt 3106 5692 CC.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding ligt ter inzag bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer P. Vogels van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690351.