Gemeenteblad 2174, 10 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning Molenstraat 42 t/m 52

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AJ
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

02 oktober 2018         Molenstraat 42 t/m 52, 5691 AJ – oprichten 6 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.