Gemeenteblad 2177, 10 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning Putterlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VP
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 oktober 2018         Voorzijde en zijkant op perceel Putterlaan 2 5691 VP - kappen van 5 bomen (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.