Gemeenteblad 2180, 10 oktober 2018 - Verleende omgevingsvergunning openbaar groen ter hoogte van Alpenlaan 2 en 4

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691JX
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 oktober 2018         Openbaar groen op het pleintje t.h.v. percelen Alpenlaan 2 en 4 - kappen van 1 amberboom (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.