Gemeenteblad 2181, 10 oktober 2018 - Ingekomen sloopmelding De Kuilen 5

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694NM
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

01 oktober 2018         de Kuilen 5, 5694 NM – asbestsanering (SLOPEN)