Gemeenteblad 2182, 10 oktober 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4011

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

03 oktober 2018         Ekkersrijt 4011, 5692 DB – brandveilig gebruik (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)