Gemeenteblad 2183, 10 oktober 2018 - Kennisgeving melding activiteitenbesluit Ekkersrijt 1001

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AB
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Van den Udenhout B.V., voor het veranderen van een autobedrijf gelegen aan Ekkersrijt 1001

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: de heer P. Vogels v, tel. (088) 3690351