Gemeenteblad 2184, 10 oktober 2018 - Kennisgeving melding activiteitenbesluit Raadhuisplein 2

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AM
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Domino’s Pizza Netherlands B.V. voor het oprichten van een Pizza verkooppunt, gelegen aan het Raadhuisplein 2;

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: mw. E. Vermeulen, tel. (088) 3690346;