Gemeenteblad 2187, 10 oktober 2018 - Ontheffing Drank- en Horecawet Bierfest Café Het Raadhuis

Dit artikel is gearchiveerd op 21-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 10-10-2018
Soort bekendmaking: Ontheffing Drank- en Horecawet

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

Op 1 oktober 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Bierfest van Café Het Raadhuis.

Dit betekent dat tijdens het Bierfest zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden op het gedeelte van het evenemententerrein wat buiten het terras valt.

Het Bierfest wordt gehouden in het weekend van 12,13 en 14 oktober 2018.