Gemeenteblad 2193, 17 oktober 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Aziëlaan 51

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LB
Publicatiedatum: 17-10-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

08 oktober 2018         Azielaan 51, 5691 LB – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.