Gemeenteblad 2194, 17 oktober 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Libellenlaan 25

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692WB
Publicatiedatum: 17-10-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

09 oktober 2018         Libellenlaan 25, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.