Gemeenteblad 2196, 17 oktober 2018 - Ingekomen sloopmelding Obrechtlaan 5

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GV
Publicatiedatum: 17-10-2018
Soort bekendmaking: Sloopmeldingen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen op:

05 oktober 2018         Obrechtlaan 5, 5691 GV – asbestsanering (SLOPEN)