Gemeenteblad 2199, 17 oktober 2018 - Kennisgeving melding activiteitenbesluit Ekkersrijt 1405

Dit artikel is gearchiveerd op 28-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AL
Publicatiedatum: 17-10-2018
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

  • Bedrijfswagen & Trailertechniek Son B.V., voor het oprichten van de inrichting Bedrijfswagen en Trailertechniek Son B.V., gelegen aan Ekkersrijt 1405.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: mevrouw C. Barendsen, tel. (088) 3690697.