Gemeenteblad 294, 11 november 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning Markt 6 t/m 9

Dit artikel is gearchiveerd op 23-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AR
Publicatiedatum: 11-11-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 30 oktober 2014 Markt 6 t/m 9, 5691 AR – uitbreiden panden (BOUWEN)
  • 31 oktober 2014 Markt 6 t/m 9, 5691 AR – gedeeltelijk slopen panden (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Bij vragen over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.
 

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.