Gemeenteblad 295, 11 november 2014, Milieumelding Sonniuswijk 25

Dit artikel is gearchiveerd op 23-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel, Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-11-2014
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel hebben een milieumelding ontvangen:

  • Milieumelding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit) voor de vleesvarkenshouderij van W.J.G.F. Merks aan de Sonniuswijk 25 te Son en Breugel vervallen wordt verklaard en de veehouderijactiviteiten ter plaatse definitief worden beëindigd.

De NH3-emissierechten worden in het kader van een aanvraag om een vergunning als gevolg van de Natuurbeschermingswet 1998 gesaldeerd ten behoeve van een uitbreiding van de dierbezetting van het agrarisch bedrijf van:

  • Van Duijnhoven, Weverspad 1 te Sint-Oedenrode;
  • Van den Berkmortel, Airborneweg 10 te Sint-Oedenrode.

De melding ligt vanaf 25 november 2014 gedurende 6 weken tot 6 januari 2015 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.