Gemeenteblad 300, 18 november 2014 - Verleende omgevingsvergunning De Stokland

Dit artikel is gearchiveerd op 30-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TG
Publicatiedatum: 18-11-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 10 november 2014 Jupiterstraat 3, 5694 TG – brandveilig gebruik brede school “De Stokland” (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.