Gemeenteblad 305, 25 november 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 2037

Dit artikel is gearchiveerd op 06-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BB
Publicatiedatum: 25-11-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 14 november 2014 Ekkersrijt 2037, 5692 BB – plaatsen van een pellet silo en plaatsen pellet ketel (BOUWEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.