Gemeenteblad 308, 25 november 2014 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5049

Dit artikel is gearchiveerd op 06-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EB
Publicatiedatum: 25-11-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
• 19 november 2014 Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB – plaatsen van 2 reclame-objecten (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.