Gemeenteblad 313, 2 december 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning Jupiterstraat 3, 3a en 3b

Dit artikel is gearchiveerd op 13-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694TG
Publicatiedatum: 02-12-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 november 2014 Jupiterstraat 3, 3a en 3b, 5694 TG – slopen schoolgebouw en een tweetal bijgebouwen (SLOPEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.