Gemeenteblad 314, 2 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 75

Dit artikel is gearchiveerd op 13-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AB
Publicatiedatum: 02-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 25 november 2014 Nieuwstraat 75, 5691 AB – aanbrengen gevelreclame t.b.v. Pick Up Point Jumbo Son en Breugel (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.