Gemeenteblad 315, 2 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning Europalaan 1A, 1B, 1C en 1D

Dit artikel is gearchiveerd op 13-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EL
Publicatiedatum: 02-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  •  27 november 2014 Europalaan 1A, 1B, 1C en 1D, 5691 EL – gewijzigd uitvoeren van 4 bungalows van de reeds verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 7 bungalows (BOUWEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.