Gemeenteblad 317, 9 december 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning parkeerplaats Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
• 3 december 2014 Parkeerplaats Nieuwstraat - afwijkend gebruik terrein t.b.v. IJsfeest (AFWIJKEN R.O.)
 

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.