Gemeenteblad 319, 9 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning parkeerplaats Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 05 december 2014 Parkeerplaats Nieuwstraat - afwijkend gebruik terrein t.b.v. IJsfeest (AFWIJKEN R.O.)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.