Gemeenteblad 320, 9 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning Pijperlaan 2

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691GL
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 28 november 2014  Pijperlaan 2, 5691 GL - noodkap een dode grove den op oprit (KAPPEN)


 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.