Gemeenteblad 321, 9 december 2014 - Verleende omgevingsvergunning parkeerplaats SBC Afrikalaan

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 03 december 2014  Parkeerplaats SBC Afrikalaan - kappen van 3 bomen 1 berk en 2 eiken (KAPPEN)
     

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.