Gemeenteblad 322, 9 december 2014 - Quick Scan “Cultuurhistorisch Beleidsplan gemeente Son en Breugel”

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De gemeente Son en Breugel is voornemens om een “Cultuurhistorisch Beleidsplan” op te stellen.

Gemeenten zijn verplicht om in haar beleid en in alle ruimtelijke plannen aandacht te besteden aan het cultuurhistorisch aspect. Dit cultuurhistorisch aspect bestaat uit de onderdelen cultuurhistorisch beleid, de cultuurhistorische waardenkaart, rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, groene monumenten en archeologie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven aan het Monumentenhuis Brabant uit Geertruidenberg om hiervoor een zogenaamde quick scan uit te voeren.

Een quick scan heeft alleen betrekking op zaken die vanaf de openbare weg waarneembaar zijn. Bij de beoordeling worden de architectuurhistorische waarde, de ruimtelijke en landschappelijke waarde, de algemene cultuurhistorische waarde, gaafheid en zeldzaamheid van het object in ogenschouw genomen. Tevens worden er enkele foto’s gemaakt.
In de periode van 15 december t/m 19 december 2014 en van 5 januari t/m 9 januari 2015 bestaat de mogelijkheid dat een medewerkster van het Monumentenhuis Brabant, vanaf de openbare weg een opname en enkele foto’s maakt ten behoeve van deze quick scan. De betreffende medewerkster kan zich legitimeren.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw W.E. Hellings van de gemeente Son en Breugel, tel. 0499 491 491.