Gemeenteblad 323, 9 december 2014 - Beleidsregel Damocles

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op dinsdag 2 december 2014 heeft burgemeester Gaillard de beleidsregel Damocles vastgesteld.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen of op hierbij behorende erven een middel als bedoeld in lijst I (hard drugs) of II (softdrugs) wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig is. De beleidsregel beschrijft de toepassing van deze bevoegdheid.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige beleidsregel is dat de burgemeester bij een eerste constatering van een overtreding van de Opiumwet in verband met de verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van softdrugs in een woning tot sluiting ervan kan overgaan.

Het besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel.

Het besluit treedt in werking op 4 december 2014.