Gemeenteblad 324, 9 december 2014 - Publicatie IJsfeest

Dit artikel is gearchiveerd op 20-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 09-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Op 3 december 2014 heeft het college besloten om het IJsfeest te verplaatsen van het Kerkplein naar de parkeerplaats aan de Nieuwstraat. Om deze reden is de evenementenvergunning voor het evenement op het Kerkplein ingetrokken en is er een nieuwe evenementenvergunning verleend voor het evenement op de parkeerplaats aan de Nieuwstraat.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, na bekendmaking van deze besluiten, hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een brief te sturen naar de burgemeester van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.
 

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.