Gemeenteblad 325, 16 december 2014 - Aangevraagde omgevingsvergunning Baronielaan 14

Dit artikel is gearchiveerd op 27-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691LG
Publicatiedatum: 16-12-2014
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 11 december 2014 Baronielaan 14, 5691 LG – asbestsanering (SLOPEN)
     

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.