Gemeenteblad 326, 16 december 2014 - Beleidsregels Participatiewet Sociale Zaken per 1 januari 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 27-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 16-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De gemeente Son en Breugel en Nuenen c.a. hebben in verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 gezamenlijk het uitvoeringsbeleid opgesteld.

Namens het college heeft de directeur van de dienst Dommelvallei op 1 december 2014 de volgende beleidsregels vastgesteld:

  • Beleidsregels verlaging uitkering Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel 2015,
  • Beleidsregels Inkomenstoeslag en Studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel 2015 en
  • Uitvoeringsbeleid Participatiewet dienst Dommelvallei.

De beleidsregels liggen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. Ook op de gemeente site kunt u het beleid inzien.