Gemeenteblad 327, 15 december 2014 - Beleidsuitgangspunten Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stemt in met de beleidsuitgangspunten, die het kader vormen voor het beleidsplan Wmo 2015-2016. De raad trekt de Verordening verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 per 1 januari 2015 in en stelt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2015 vast. De nieuwe verordening treedt in werking per 1 januari 2015.