Gemeenteblad 328, 15 december 2014 - Verordening Jeugdhulp

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt de verordening Jeugdhulp vast. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten van de Dommelvallei+ hebben hun visie en doelstellingen voor deze nieuwe taken vastgelegd in het Beleidsplan Jeugd Dommelvallei+ 2015-2016. Daarnaast is het noodzakelijk om in een verordening regels vast te stellen over de door het college te verlenen jeugdhulpvoorzieningen.