Gemeenteblad 329, 15 december 2014 - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

De raad stelt de Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs Gemeente Son en Breugel per 1 januari 2015 vast.
In deze verordening wordt onder andere geregeld dat de schoolbesturen volledig verantwoordelijk worden voor het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Ook het buitenonderhoud en aanpassing gebouwen behoort dan tot hun takenpakket. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding, medegebruik van ruimten, constructiefouten en verzekering.